Bouw en Infra

Bij ons werk je aan uitdagende bouw- en infraprojecten.

Onze professionals

REEF heeft de beste professionals in huis voor diverse functies tijdens een bouw- en infraproject. Daarbij zoeken ze continu naar mogelijkheden om de synergie tussen de verschillende marktspelers te bevorderen. Op én tussen al deze niveaus zijn ze van toegevoegde waarde.

Bekijk alle Bouw en Infra professionals

Het team Bouw en Infra richt zich op een zestal taakvelden:

  • Bouwkunde
  • Civiele techniek
  • Verkeerskunde
  • Cultuurtechniek
  • Vastgoed
  • Industrie

Onze projecten jouw succes

Diverse rollen

We hebben veel verschillende, uitdagende projecten voor je in de aanbieding. En dankzij onze focus op de diverse rollen binnen een bouw- en infraproject liggen er ook veel doorgroeimogelijkheden voor je in het verschiet. Op technisch vlak zetten we onder andere technisch managers, adviseurs, projectmanagers, stedenbouwkundig ontwerpers, toezichthouders, (hoofd)uitvoerders of werkvoorbereiders in. Maar ook voor financiële functies zoals contractmanagers, projectbeheersers en assetmanagers hebben we de juiste specialisten nodig. Tegelijkertijd bieden we meer procesmatige rollen als omgevingsmanager, kwaliteitsmanager en en projectondersteuner.

Bekijk projecten en vacatures

Leer hoe wij onze projecten aanpakken

Alle woningen in Nederland moeten energiezuiniger worden. Dat is Rijksbeleid. Energiebesparing en duurzaamheid staan daarmee ook hoog op de agenda van woningcorporaties. Voor corporaties geldt dat alle woningen in 2020 gemiddeld op energielabel B moeten zijn vastgesteld. De uitdaging voor HERE Bouwadvies is het verbeteren van de energielabels van woningen van woningcorporaties van een G-,F-,E- of D-label naar minimaal een B-label in 2020. Dit vraagt om een versnelling om de doelstelling voor 2020 te bereiken. De kennis en ervaring van Teun van den Heuvel als energieprestatie-adviseur woningen (EPA-W) is ingezet bij het verduurzamingsproject waarbij energielabels en energie-indexen voor woningen opgesteld moeten worden. Voor woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders draagt hij bij aan energetische verbeterplannen.

Lees meer over deze case

Verhalen van toekomstige collega's

onze kennis jouw ontwikkeling

Toegang tot kennis

Bovendien zorgen we ervoor dat jij als REEF-professional altijd de beste papieren op zak hebt voor elke functie. Want wij zijn net zo ambitieus als jij, dus we snappen hoe belangrijk het is om te blijven ontwikkelen. Bij ons kun je daarom de beste opleidingen en cursussen volgen om up-to-date te blijven op jouw vakgebied. Daarnaast organiseren we regelmatig bijeenkomsten waar verscheidende experts hun kennis delen met jou. Zo garanderen we toegang tot meest interessante hbo+ functies op de Bouw & Infra markt. Zowel op strategisch en tactisch als op operationeel vlak.

Meer over leren en ontwikkelen

Succesvolle projecten

LOGO here bouwadvies

Verduurzamingsprojecten voor woningcorporaties

Als energieprestatie-adviseur woningen (EPA-W) verantwoordelijk voor het opstellen van energielabels en energie-indexen voor woningen en het adviseren van een verduurzamingsproject. Voor woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders bijdragen aan energetische verbeterplannen.

Lees meer over deze case

Slim Verduurzamen Gemeentegebouwen

De gemeente Eindhoven staat voor de grote opgave om ruim 100.000 woningen en alle bedrijfspanden voor 2045 van het aardgas af te halen, de ambitie en doelen hiervoor zijn vastgelegd in het klimaatplan040. REEF wordt betrokken tijdens het hele traject: van de implementatie tot aan de huidig lopende exploitatie.

DAF logo

Realiseren nieuwbouw-, renovatie, en vervangingsprojecten

Het leiden en coördineren van multidisciplinaire nieuwbouw-, renovatie- en vervanginsprojecten en daarin leiding geven aan een team van project-engineers en contractors.

Bouwbedrijf Ten brinke

Voorbereiding bouwkundige projecten

Als werkvoorbereider en inkoper advies geven aan het projectteam. Verantwoordelijk voor de inkoop van de benodigde materialen en voor de onderaannemers van de projecten in uitvoering, het controleren van het tekenwerk en zorgdragen dat alles op tijd wordt aangeleverd op de bouw. Tevens, samen met de projectleider, verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële administratie.

Gemeente Eindhoven logo

Gebiedsbeheer

Als beheerder gebieden verantwoordelijk voor het wel en wee in de openbare ruimte. In behandeling nemen van klachten en mutaties aangaande de openbare ruimte. Deze klachten uitzetten bij (geselecteerde) aannemers en verantwoordelijk voor het juist en correct afhandelen hiervan. Communicatie over voortgang hoort ook tot de taakstellingen.

Onafhankelijk inspectie aanleg glasvezel

De inspecteur inspecteert het tracé op schades die zijn ontstaan door degeneratie. Inzichtelijk maken waar de schades zijn en wat de omvang van de schades is. In een onafhankelijk rapport worden de resultaten weergegeven.

Wonenbreburg

Projectleiding planmatig onderhoud

Verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en aansturing van het planmatig onderhoudswerk waaronder jaarlijkse conditiemetingen en inspecties van de complexen voor de meerjarenonderhoudsprognose volgens de NEN 2767. Tevens verantwoordelijk voor de planning, voortgang en budget- en kwaliteitsbewaking van de planmatige werken uit de jaarbegroting en de aanbesteding van werken.  

Denys logo

Structureren bedrijfsproces werkvoorbereiding

Verantwoordelijk voor de correcte voorbereiding van diverse warmteprojecten. Inkoop benodigde materialen en zorgdragen voor een correcte projectplanning van personeel en materiaal. Zorgdragen voor aanvraag vergunningen. Samen met projectleider verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële administratie. Daarnaast begeleiding collega- werkvoorbereiders op de verschillende projecten.

Rijkswaterstaat logo

Realisatie overnachtingsplaatsen binnenvaart

Onderdeel van het projectteam WNZ KRW en Scheepvaart. Dit team werkt aan planstudie- en realisatieprojecten voor de Kader Richtlijn Water, als ook aan realisatieprojecten voor de aanleg van overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart. Een deel van de projecten wordt door andere overheden uitgevoerd. Voor deze projecten sluit het team samenwerkingsovereenkomsten af, levert input, denkt mee en monitort de voortgang.

PVZ

Begeleiding toetscoördinatoren onderhoudscontracten

Binnen het onderhoudscontract verantwoordelijk voor het opzetten van een correcte manier van proces- en producttoetsen conform de gewenste visie. Het begeleiden van de toetsers en de coördinatoren. Opstellen toetsplannen en rapportages.

Onze mensen uw resultaat

Doorgoeien binnen Bouw en Infra

Als professional op het gebied van Bouw en Infra weet jij als geen ander hoeveel verschillende partijen betrokken zijn bij een project. Van overheid (Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten, provincies en semi-overheden als omgevingsdiensten en NS) tot ingenieursbureaus en adviesbureaus, aannemers, industrie en woningcorporaties; allemaal belangrijke onderdelen in het geheel én allemaal opdrachtgevers van REEF. Tijdens een project zoek jij continu naar mogelijkheden om de synergie tussen die verschillende marktspelers te bevorderen.

Meer informatie

Heeft u vragen over werken bij REEF of bent u benieuwd wat REEF Bouw en Infra voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Sander Smits.