Health, Safety & Environment 

Wij garanderen jou toegang tot de meest interessante functies op het gebied van HSE. 

Onze professionals

HSE is een belangrijk, maar complex aspect voor technische werkomgevingen. Een ervaren, veelzijdige veiligheidskundige is daarom essentieel om tijdens projecten alle Health, Safety & Environment aspecten te bewaken. Onze professionals inventariseren en beheersen vanaf ontwerp- tot en met realisatiefase alle mogelijke risico’s.

Bekijk alle HSE professionals

HSE richt zich op een vijftal disciplines:

  • Risicoanalyse
  • Process Safety
  • Milieu, duurzaamheid & MVO
  • Arbeidshygiëne
  • Verbeteren van de veiligheidscultuur

Succesvolle projecten

Heineken

LOTO veiligheidsprocedure

Implementatie van LOTOTO procedure om ervoor te zorgen dat (gevaarlijke) machines, voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden, volledig of gedeeltelijk worden afgesloten van energiebronnen. Daarnaast specifieke werkinstructies en trainingen geven om alle betrokken medewerkers bewust te maken van noodzaak om volgens LOTO methode te werken.

Lees meer over deze case

Veiligheid waarborgen op projectlocatie

Op het bedrijventerrein van MSD wordt veel gebouwd en verbouwd. De expertise van een EHS supervisor is ingezet om ervoor te zorgen dat er op locatie veilig (door)gewerkt kan worden door eigen personeel en contractors.

Lees meer over deze case

Verhogen van veiligheidsniveau

Het Waterschap Brabantse Delta wil in 2023 het veiligheidsniveau 4 hebben behaald. Om het gestelde doel te behalen had het Waterschap behoefte aan een strategisch adviseur veiligheid die regie voert over de taken van het team van Arbo- en veiligheidsprofessionals.

Veiligheidsniveau op peil houden

Voor een nieuwe productielijn voor Sekisui S-Lec in Roermond, is er een nieuwe hal – inclusief installaties – gerealiseerd. Vanaf de start van de bouw is er een parttime veiligheidskundige aangesteld om de veiligheid van de medewerkers op de bouw te waarborgen.

Weir Minerals logo

Update machine RI&E

Uitvoeren van een update van de RI&E in de verspaningsafdeling waar onder andere de machine GAP-analyse wordt meegenomen. Hieruit een plan van aanpak opstellen om veiligheidsbeheersmaatregelen te treffen.

MSD logo

Arbeidshygiënische metingen

Het uitvoeren van arbeidhygiënische metingen ten behoeve van veilig en gezond werken in productie/cleanrooms. Daarbij analyseren en rapporteren van onderzoeksresultaten om beheersmaatregelen te treffen.

Sappi logo

Veiligheidsniveau handhaven

Ten behoeve van het uitvoeren van (onderhouds-)werkzaamheden in de nabijheid van de omgeving met explosiegevaar (ATEX), moet het veiligheidsniveau gehandhaafd blijven. Om dit te bewerkstelligen wordt er een EVD opgesteld om de gevaren in te schatten en te identificeren waarbij regels opgesteld en nageleefd moeten worden.

Aspen logo

Veiligheidscultuur verbeteren

Het zorgdragen voor de uitvoering van het veiligheidscultuurprogramma. Dit omvat een 30-tal verbeterprojecten, die gericht zijn op het opvolgen van incidenten of inspecties (A-projecten), technische verbeterprojecten (B-Projecten), organisatorische verbeterprojecten (C-projecten) en projecten gericht op het cultuur en gedrag (E-projecten).

CBRE LOGO

Contractor safety borgen

Als werkvergunningencoördinator verantwoordelijk voor het schrijven, innemen, uitgeven en controleren van werkvergunningen om contractor safety tijdens bouwwerkzaamheden te borgen op locatie.

Punch powertrain

Implementatie ISO26262 norm

Implementatie van functionele veiligheid conform ISO 26262 in systeemontwerp en hardware- en softwareontwikkeling voor nieuwe producten in automotive industrie.

Brecon logo

Operationele veiligheid

Zorgdragen voor het opzetten van specifieke toolbox-meetings om veiligheidsgedrag op de werkvloer te verbeteren en hiermee operationele veiligheid tijdens bouwwerkzaamheden on site te borgen.

WSBD

Integraal veiligheidsmanagementsysteem opzetten

Het opzetten van een integraal veiligheidsmanagementsysteem passend bij het HLS kwaliteitssysteem waarbij hij gevraagd en ongevraagd adviseert over de benodigde omslag in de veiligheidscultuur.

WM logo

Aanvraag stralingsvergunning

Het uitvoeren van risicoanalyses en terreingrensdosis bepaling inclusief een plattegrond met daarop ingetekend de terreingrens van het in gebruik nemen van stralingsgevoelige productie equipment.

Leer meer over hoe wij projecten aanpakken

Arbeidsongevallen kunnen veroorzaakt worden door onverwachte energietoevoer aan installaties of apparatuur. Dit kun je voorkomen door het creëren van een veilige werkomgeving, bijvoorbeeld met het volgen van een LoTo-systematiek (logout / tagout) waarmee je installaties veilig stelt. Bij de Heineken brouwerij in ‘s-Hertogenbosch ontstond de vraag om de proces- en kritische installaties en machines te inventariseren, analyseren en daar op maat LoTo-procedures voor op te stellen. Om deze vervolgens te implementeren aan de hand van werkinstructies voor onderhoudsmonteurs. Als ervaren SHE-engineer is Johan Hermens aangesteld voor dit project.

Lees meer over deze case

onze projecten jouw succes

HSE-projecten

Wanneer je als HSE-specialist aan de slag gaat voor een van onze opdrachtgevers, voer je (in samenspraak met onze projectmanager) zelf de regie over het project en is jouw professionele inbreng absoluut van toegevoegde waarde. Je krijgt altijd de ruimte om mee te denken en te ontwikkelen, om zo een project naar een hoger veiligheidsniveau te tillen. Op operationeel gebied voer je werkzaamheden uit als het maken van de RI&E (Risico-inventarisatie en -evaluatie), werkplekinstructies of een ongevallenonderzoek, de uitvoering van LOTOTO-procedures, de organisatie van toolboxmeetings of het opstellen en uitvoeren van een LMRA. Waar het gaat om strategische en/of tactische werkzaamheden, kun jij organisaties begeleiden naar een werkend veiligheids- en arbomanagementsysteem, adviseren over veiligheid en arbo tijdens het ontwerpproces, arbo- en veiligheidseisen toepassen, audits uitvoeren en projecten begeleiden.

 

Bekijk alle vacatures en projecten

Blijven ontwikkelen

We zorgen ervoor dat jij als REEF-professional altijd de beste papieren op zak hebt voor elke functie. Want wij zijn net zo ambitieus als jij, dus we snappen hoe belangrijk het is om te blijven ontwikkelen. Bij ons kun je daarom de beste opleidingen en cursussen volgen om up-to-date te blijven binnen jouw vakgebied. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten waar verscheidende experts hun kennis delen met jou. Zo garanderen we toegang tot meest interessante functies op het gebied van HSE.

Meer over leren en ontwikkelen

Verhalen van toekomstige collega's

Projecten naar een hoger veiligheidsniveau tillen

Dat je als HSE-specialist een cruciale rol vervult binnen verschillende technische werkomgevingen, hoeven we jou niet te vertellen. Jij weet immers hoe belangrijk Health, Safety & Environment zijn voor Bouw en Infra, Installatietechniek, Proces en Productie of Development and Engineering. Maar weet je ook dat REEF op al die gebieden uiteenlopende opdrachtgevers heeft? Opdrachtgevers die continu zoeken naar de beste professionals voor interessante projecten.  

Meer informatie

Heeft u vragen over werken bij REEF of bent u benieuwd wat REEF HSE voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Thomas de Bell.