Sociaal en Juridisch

Als REEF-professional op het gebied van algemene juridische zaken, het sociaal domein en ruimtelijk domein werk je altijd resultaatgericht aan afgebakende, kortlopende projecten.

Onze professionals

Zowel in landelijk als regionaal opzicht zijn onze REEF-professionals op de hoogte van wetswijzigingen en kennen ze de impact daarvan op een lokale overheidsorganisatie. Onze specialisten op het gebied van algemene juridische zaken, het sociaal domein en ruimtelijk domein werken altijd resultaatgericht aan afgebakende, kortlopende projecten. Gemeentes, werkpleinen en omgevingsdiensten kunnen ze snel, ad hoc en flexibel verder helpen.

Bekijk alle Sociaal en Juridisch professionals

Het team Sociaal en Juridisch richt zich op een vijftal taakvelden:

  • (Team)management, coördinatie en bedrijfsvoering

  • Juridisch advies

  • Beleidsontwikkeling en projectleiding

  • Kwaliteitszorg

  • Casemanagement

Succesvolle projecten

Waalwijk jeugd en gezin

Jeugdhulp advisering

Gezinnen adviseren over passende jeugdhulp. Met name door de 1Gezin1Plan1Regisseur aanpak bij de gemeente Maastricht. Dit betekent dat hulpverleners met het gezin als team werken en er een gezinsplan wordt opgesteld met doelen en afspraken. De wensen en mogelijkheden van het gezin maken hier onderdeel van uit. 

Lees meer over deze case

WMO-voorzieningen indiceren

Advisering omtrent voorzieningen of verstrekkingen die zijn aangevraagd. Met name voor individuele begeleiding, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen zoals een traplift of vervoersvoorzieningen. Gedurende het project zijn achterstanden op een efficiënte manier weggewerkt om te voldoen aan de toegenomen vraag naar WMO-voorzieningen.     

Regie op mulitproblem casuïstieken

Meldingen onderzoeken en inventariseren welke passende jeugdhulp nodig is. Gedurende het project is er de nadruk gelegd om de regie te houden op het proces. Dit betekent dat er geen directe hulpverlening werd geboden tijdens de gesprekken over de multiproblem casuïstieken. Daarentegen werd er goed doorgevraagd op de behoeften en de intrinsieke motivatie van het gezin om ook gebruik te maken van hun netwerk. Dit heeft erin geresulteerd dat de kwaliteit van de hulpverlening is gewaarborgd en kosten zijn bespaard.

Wmo-traineeship

Het sociaal domein is continu in ontwikkeling. Dit geldt ook voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). REEF biedt daarom Wmo-traineeships aan.

Gedurende het traineeship van REEF worden de trainees opgeleid voor een functie als Wmo-consulent. Dit doen we door hen te begeleiden om de theorie in de praktijk toe te passen.

Lees meer over het Wmo-traineeship

onze projecten jouw succes

Leer meer over hoe wij projecten aanpakken

Het aantal casussen binnen de jeugdzorg stijgt enorm. Ook de gemeente Maastricht ervaart een caseload en staat voor de uitdaging meer grip te krijgen op jeugdhulp. De expertise van Yvonne van Kruchten als jeugdconsulent is ingezet om jeugdigen en hun ouders met zorgproblematiek binnen de gemeente Maastricht te ondersteunen en adviseren over passende jeugdhulp.

Lees meer over deze case

Ontwikkel jezelf

In het vakgebied Sociaal en Juridisch is veranderende wet- en regelgeving onze belangrijkste leidraad. Jij bent als REEF-professional dan ook continu op de hoogte van (komende) wetswijzigingen en je kent de impact daarvan op een lokale overheidsorganisatie. Of het nou gaat om een gemeente, een werkplein of een omgevingsdienst; elke organisatie help jij snel, ad hoc en flexibel door een overgangsperiode heen. Als specialist op het gebied van algemene juridische zaken, het Sociaal domein en Ruimtelijk domein werk je altijd resultaatgericht aan afgebakende, kortlopende projecten. Veelal in Zuid-Nederland, maar ook daarbuiten.

Jouw toekomstige collega's

onze kennis jouw groei

De juiste kennis uit het veld

Investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling staat bij REEF centraal. Je voert als jurist, uitvoerend consulent of beleidsmedewerker diverse projecten uit voor verschillende regionale overheden, dus jouw expertise is breed inzetbaar. We bieden je ook extra doorgroeimogelijkheden in de richting van uitvoerende, strategische, beleidsmatige of juridische rollen. Zodoende vinden we het belangrijk dat jij altijd op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen. Daar zorgen we voor door middel van opleidingen, cursussen en regelmatige bijeenkomsten waar experts hun kennis delen. Zo ben je als projectspecialist van REEF altijd verzekerd van een interessante uitdaging én de juiste kennis uit het veld.

Bekijk projecten en vacatures

Meer informatie

Heeft u vragen over werken bij REEF of bent u benieuwd wat REEF Sociaal en Juridisch voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Juliëtte Maas.

Juliëtte Maas
teammanager Sociaal en Juridisch