VTH

Wij bieden een ruim aanbod aan mogelijke projecten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Onze professionals

Op het brede werkveld van VTH is REEF een betrouwbare sparringpartner met een ruim aanbod van professionals voor alle mogelijke projecten. Onze mensen zijn flexibel en snel inzetbaar bij zowel gemeenten als omgevingsdiensten. Tegelijkertijd zijn ze echte specialisten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Bekijk alle VTH professionals

Team VTH richt zich op een vijftal taakgebieden:

  • Vergunningen
  • Toezicht
  • Basisregistraties
  • Management
  • Ruimtelijke Ordening & Planologie 

onze mensen uw resultaat

Basisregistraties

Het belang van kwaliteit van basisregistraties is groot en wordt nog groter met het oog op de samenhangende objectenregistratie (SOR).

Wij ondersteunen gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden op het gebied van de objectgerichte basisregistraties. Hierbij zetten we in op kwaliteitsverbetering, procesverbetering en het oplossen van uitval op data-controles.

Lees meer

Succesvolle projecten

Omgevingsdienst Ijmond logo

Milieu-inspecties uitvoeren

Het uitvoeren van integrale milieu-inspecties bij de zwaardere categorie B en C bedrijven, waarbij het wegwerken van de opgelopen achterstand binnen de milieucontroles centraal staat.

Verlenen van bouwvergunningen

Het verlenen van bouwvergunningen met specialisatie op ruimtelijke procedures en aspecten. Daarbij is het belangrijk dat de verleende vergunning past in het bestemmingsplan, kijkend naar bijvoorbeeld verkeersdrukte. Daarnaast wordt er gekeken naar de waarborging van de veiligheid in het gebouw en daarbuiten. Een constructie-scan en brandveiligheid zijn ook onderdelen binnen de verleende vergunningen.

Industriële inspecties uitvoeren

Het uitvoeren van integrale controles bij industriële bedrijven voor de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg. Er wordt gecontroleerd of er gewerkt wordt conform afgegeven vergunning. Indien dit niet het geval is, dient de toezichthouder in gesprek te gaan met de ondernemer of handhavend op te treden. Daarnaast worden er her-controles uitgevoerd.

Controles uitvoeren binnen de bouw

Het uitvoeren van complexe bouwkundige inspecties, handhavend optreden en het afhandelen van klachten. Controles op veilig werken en brandveiligheid. Daarnaast behoren het controleren van de wapening en de isolatie conform vergunning bij de werkzaamheden binnen dit project.

Projectleiding zeldzame risicovolle stoffen

Verantwoordelijk voor het opstellen van een kwalitatief goed rapport ten aanzien van zeer zorgwekkende stoffen bij bedrijven. Daarnaast het beoordelen van rapporten, zodat kan worden vastgesteld of het nodig is de vergunningen te actualiseren of maatwerkvoorschriften op te stellen en inzicht krijgen in het gebruik en de emissie van zeer zorgwekkende stoffen bij relevante bedrijven.

Het verlenen van bouwvergunningen

Verlenen van vergunningen voor de spoorzone bij de gemeente Eindhoven. Focus met name op complexe bestemmingsplantoetsingen om de bouw binnen de drukke binnenstad gerealiseerd te krijgen.

Het uitvoeren van BAG-werkzaamheden

Verantwoordelijk voor het volledig opzetten van de BAG-administratie binnen een kleine gemeente. Daarnaast verantwoordelijk voor het uitvoeren van BAG gerelateerde werkzaamheden, zoals het verwerken van binnenkomende meldingen en het afhandelen van deze meldingen (zoals huisnummerbesluiten).

onze projecten jouw succes

Leer meer over onze projecten

De Omgevingsdienst IJmond heeft een duidelijke missie: een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst IJmond realiseren. Wij ondersteunen de omgevingsdienst door de inzet van professional Ryan Glans als toezichthouder milieu op agrarisch vlak. Hij is ingezet bij het uitvoeren van milieucontroles bij agrarische ondernemers.

Lees meer over deze case

onze trainingen jouw ontwikkeling

Jouw ontwikkeling voorop

Naast die variëteit aan functies van de bovenste plank bieden we je een betrokken team van collega’s en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. We investeren graag in jouw kennis, talenten, vaardigheden, interesses, persoonlijkheid en competenties. Zelfs als daarvoor een complete hbo-opleiding nodig is. Want als jij verder komt, geldt dat ook voor onze opdrachtgevers.

Daarom zorgen we ervoor dat jij als REEF-professional altijd de beste papieren op zak hebt voor elke functie. Want wij zijn net zo ambitieus als jij, dus we snappen hoe belangrijk het is om te blijven ontwikkelen. Bij ons kun je de beste opleidingen en cursussen volgen om up-to-date te blijven op jouw vakgebied. Daarnaast organiseren we regelmatig bijeenkomsten waar verscheidende experts hun kennis delen met jou. Zo garanderen we toegang tot de meest interessante functies op het gebied van VTH.

Meer over leren en ontwikkelen

Verhalen van toekomstige collega's

“Binnen REEF omgevingsrecht bestaan er veel ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden, waarbij jij jouw persoonlijke pad kunt bewandelen. Dit vind ik enorm fijn!”

Nina van Doorn
Consultant Omgevingsrecht

“De diversiteit in het werk geeft mij veel voldoening. Samenwerken zorgt voor successen!”

Jamiro Blikslager
Consultant Omgevingsrecht

“Efficiënt en flexibel werken, met zorgvuldige communicatie en nauwkeurige digitale stappen voor goede besluitvorming.”

Peter Bindels
Teammanager Omgevingsrecht

“Bij REEF omgevingsrecht krijg ik de kans om continu te blijven leren en mijn professionele vaardigheden te ontwikkelen. En dat ook nog eens in een gezellig team!”

Noa Vrancken
Consultant Omgevingsrecht

“Je werkt samen met de besten in het vak, waardoor je voortdurend je kennis en vaardigheden kunt uitbreiden.”

Anne Burgmans
Consultant Omgevingsrecht

Variëteit aan functies

Als ervaren professional ken je jouw brede werkveld van VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) van binnen en van buiten. Daardoor weet je ook dat voor de specifieke vakgebieden binnen VTH echte specialisten nodig zijn. Daarom heeft REEF, als strategische sparringpartner van diverse opdrachtgevers, een ruim aanbod van alle mogelijke VTH-projecten. En daarin kun jij vanuit jouw expertise de krenten uit de pap kiezen.  

Meer informatie

Heeft u vragen over werken bij REEF of bent u benieuwd wat REEF VTH voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Jeroen Bax.