Terug naar overzicht

Waarom iedere organisatie meer moet focussen op verduurzaming

Een bedrijf met een duurzame bedrijfsvoering bespaart op energiekosten, maakt gebruik van aantrekkelijke subsidies, heeft een duurzaam en gezond gebouw en productieve medewerkers. REEF-professional en adviseur duurzaamheid Teun van den Heuvel licht toe waarom deze focus zo belangrijk is. 

Duurzaamheid betekent meer dan alleen milieubescherming. Duurzame ontwikkelingen moeten in staat zijn om in de huidige behoeften te kunnen voorzien, zonder het risico te lopen dat toekomstige generaties niet kunnen voorzien in hun eigen behoeften. 

In deze moderne betekenis berust duurzaamheid op drie pijlers: ecologie, economie en de maatschappij. Duurzaamheid houdt steeds rekening met deze drie pijlers. Een ontwikkeling is duurzaam wanneer deze minstens binnen één van de pijlers voor verbetering zorgt, zonder dat dit leidt tot verslechtering van een andere pijler. Op het moment dat een organisatie integraal aan de slag gaat met duurzaamheid binnen eigen organisatie wordt er niet alleen gekeken naar ecologie, maar ook naar economie en de mens. Al deze aspecten zijn van belang voor een goed lopende organisatie. 

Wettelijke regelgeving 

Er komen steeds meer wettelijke eisen op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid van het personeel. Door deze eisen na te leven, worden ongevallen, calamiteiten en ziekteverzuim voorkomen. Daarnaast zijn er diverse subsidies om energiebesparing te stimuleren. Gaat een organisatie hiermee aan de slag dan betekent dit een reductie in energiekosten. 

Lees hier hoe professional Ryan de naleving van wet- en regelgeving bewaakt waardoor het milieu wordt beschermd. 

Duurzame toekomst

Wij moeten er met zijn allen op toezien dat, ondanks het feit dat wij in grote hoeveelheid gebruikmaken van natuurlijke hulpbronnen, zorgen dat deze hulpbronnen niet opraken en biodiversiteit intact blijft. Deze denkwijze is erop gericht dat onze toekomstige generaties in een gezond en verantwoord klimaat kunnen en moeten leven.

C02-uitstoot 

Een huishouden stoot jaarlijks gemiddeld direct 7,5 ton CO2 uit door gebruik van energie in huis en vervoer. Daarbovenop komt nog eens 12,5 ton aan indirecte CO2-uitstoot voor onder meer voeding, spullen en kleding.

''Wij moeten met zijn allen ervoor zorgen dat CO2-uitstoot minder wordt. Denk bij kantoren en woningen aan beter geïsoleerde panden, energiezuinige installaties, energiezuinigere mindsetting en bewustwording van personeel'', aldus Teun van den Heuvel.

Gezond binnenklimaat 

Voor velen is dit niet bekend, maar luchtkwaliteit is binnenshuis vaak slechter dan buiten. Een gezond binnenklimaat houdt meer in dan alleen een goede luchtkwaliteit. Het ideale binnenklimaat is de juiste combinatie van binnentemperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en akoestiek. 

Benieuwd hoe u duurzaamheid en gezondheid in gebouwen kunt realiseren? Lees meer hierover in de infographic 'Duurzaamheid en gezondheid in gebouwen: hoe werkt dat in de praktijk?'

Waarde Vastgoed 

Uit onderzoek van de Universiteit in Maastricht blijkt dat energiezuinige kantoorpanden een circa 9% hogere verkoopwaarde en een 10% hogere huuropbrengst hebben in vergelijking met kantoorpanden die niet energiezuinig zijn. Door woningen van G naar A label te brengen, geldt een waardestijging in Amsterdam van 7,34%, in Eindhoven rond 11,08%, en in Den Haag zelfs 13.98%. Huuropbrengsten van kantoorpanden en verhuurde woningen stijgen dus flink door verduurzaming.

Bedrijfsimago 

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de drie P’s: People, Planet, Profit. Dit betekent dat in de bedrijfsvoering rekening wordt gehouden met de effecten op werknemers, het milieu en de maatschappij. Vaak leveren investeringen in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen kostenbesparingen op. Op elke afdeling valt winst te behalen. Het imago naar de buitenwereld verbetert naarmate de bedrijfsvoering groener wordt.

Kosten besparing en energieverbruik 

Duurzaam wonen en werken levert een flinke besparing op door middel van een lagere energiefactuur. We besparen zo op de CO2-uitstoot. Het milieu- en ecosysteem zijn daar alleen maar bij gebaat. De energiebesparing begint bij de mens zelf door bewuster met energie om te gaan en verspillingen zo veel mogelijk te elimineren. Als werkgever kun je energiebesparing bij personeel zoveel mogelijk proberen te promoten. 

Verduurzaming bij woningcorporaties

De kennis en ervaring van Teun van den Heuvel als energieprestatie-adviseur woningen (EPA-W) is ingezet bij het verduurzamingsproject waarbij energielabels en energie-indexen voor woningen opgesteld moeten worden. Voor woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders draagt hij bij aan energetische verbeterplannen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit bericht of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Sander Smits
teammanager Bouw en Infra

Bouw en Infra

Teun van den Heuvel

Kennis delen zit in het DNA van onze medewerkers. Teun van den Heuvel, als REEF-professional al 2,5 jaar verbonden aan HERE Bouwadvies, is daar een mooi voorbeeld van. In dit artikel brengt hij zijn kennis en ervaring bijeen. 

Succesvolle projecten

LOGO here bouwadvies

Verduurzamingsprojecten voor woningcorporaties

Als energieprestatie-adviseur woningen (EPA-W) verantwoordelijk voor het opstellen van energielabels en energie-indexen voor woningen en het adviseren van een verduurzamingsproject. Voor woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders bijdragen aan energetische verbeterplannen.

Lees meer over deze case

Slim Verduurzamen Gemeentegebouwen

De gemeente Eindhoven staat voor de grote opgave om ruim 100.000 woningen en alle bedrijfspanden voor 2045 van het aardgas af te halen, de ambitie en doelen hiervoor zijn vastgelegd in het klimaatplan040. REEF wordt betrokken tijdens het hele traject: van de implementatie tot aan de huidig lopende exploitatie.

DAF logo

Realiseren nieuwbouw-, renovatie, en vervangingsprojecten

Het leiden en coördineren van multidisciplinaire nieuwbouw-, renovatie- en vervanginsprojecten en daarin leiding geven aan een team van project-engineers en contractors.

Bouwbedrijf Ten brinke

Voorbereiding bouwkundige projecten

Als werkvoorbereider en inkoper advies geven aan het projectteam. Verantwoordelijk voor de inkoop van de benodigde materialen en voor de onderaannemers van de projecten in uitvoering, het controleren van het tekenwerk en zorgdragen dat alles op tijd wordt aangeleverd op de bouw. Tevens, samen met de projectleider, verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële administratie.

Gemeente Eindhoven logo

Gebiedsbeheer

Als beheerder gebieden verantwoordelijk voor het wel en wee in de openbare ruimte. In behandeling nemen van klachten en mutaties aangaande de openbare ruimte. Deze klachten uitzetten bij (geselecteerde) aannemers en verantwoordelijk voor het juist en correct afhandelen hiervan. Communicatie over voortgang hoort ook tot de taakstellingen.

Onafhankelijk inspectie aanleg glasvezel

De inspecteur inspecteert het tracé op schades die zijn ontstaan door degeneratie. Inzichtelijk maken waar de schades zijn en wat de omvang van de schades is. In een onafhankelijk rapport worden de resultaten weergegeven.

Wonenbreburg

Projectleiding planmatig onderhoud

Verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en aansturing van het planmatig onderhoudswerk waaronder jaarlijkse conditiemetingen en inspecties van de complexen voor de meerjarenonderhoudsprognose volgens de NEN 2767. Tevens verantwoordelijk voor de planning, voortgang en budget- en kwaliteitsbewaking van de planmatige werken uit de jaarbegroting en de aanbesteding van werken.  

Denys logo

Structureren bedrijfsproces werkvoorbereiding

Verantwoordelijk voor de correcte voorbereiding van diverse warmteprojecten. Inkoop benodigde materialen en zorgdragen voor een correcte projectplanning van personeel en materiaal. Zorgdragen voor aanvraag vergunningen. Samen met projectleider verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële administratie. Daarnaast begeleiding collega- werkvoorbereiders op de verschillende projecten.

Rijkswaterstaat logo

Realisatie overnachtingsplaatsen binnenvaart

Onderdeel van het projectteam WNZ KRW en Scheepvaart. Dit team werkt aan planstudie- en realisatieprojecten voor de Kader Richtlijn Water, als ook aan realisatieprojecten voor de aanleg van overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart. Een deel van de projecten wordt door andere overheden uitgevoerd. Voor deze projecten sluit het team samenwerkingsovereenkomsten af, levert input, denkt mee en monitort de voortgang.

PVZ

Begeleiding toetscoördinatoren onderhoudscontracten

Binnen het onderhoudscontract verantwoordelijk voor het opzetten van een correcte manier van proces- en producttoetsen conform de gewenste visie. Het begeleiden van de toetsers en de coördinatoren. Opstellen toetsplannen en rapportages.