Terug naar overzicht

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk

Dagelijks dragen onze projectspecialisten bij aan de preventie van arbeidsongevallen, beroepsziekten en een gezonde werkomgeving.

Het is vandaag 'Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk', een goed moment om stil te staan bij een gezonde werkomgeving.

Dagelijks dragen onze projectspecialisten bij aan de preventie van arbeidsongevallen, beroepsziekten en een gezonde werkomgeving. We zijn hier trots op en geven daarom graag inzicht in enkele van onze projecten. Daarnaast voorzien we u van inspiratie, zodat u de werkomgeving van uw organisatie gezond kunt houden. Wij geloven namelijk dat resultaat begint bij het delen van kennis. Wat gaat u vandaag nog aanpakken?

WELL-gecertificeerd gebouw: focus op gezondheid van mensen

Steeds meer bedrijven zijn bezig met duurzaamheid en een prettige werkomgeving voor medewerkers. Bouwen volgens de WELL-standaard zorgt voor een gezond gebouw met een beter leefklimaat voor de gebruikers. Met als gevolg een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim.

Benieuwd hoe technologie de gebruikerservaring van een gebouw bevordert, zodat het een ‘assistent’ is van de gebruiker? En wat dit doet met de productiviteit en motivatie van medewerkers?

Doe kennis op: lees meer.

Herken en reduceer stress bij uw medewerkers

Het HR-thema verzuim staat de laatste jaren steeds hoger op de agenda van organisaties. Ziekteverzuim blijft een punt van aandacht aangezien de afgelopen jaren een stijgende lijn te zien is in de verzuimcijfers. Eén van de grootste oorzaken van langdurig verzuim is de burn-out, tegenwoordig ook wel ‘volksziekte nummer 1' genoemd. Hoe herkent u signalen van stress bij uw medewerkers? En hoe gaat u hier preventief mee aan de slag?

Benieuwd? Lees hier het volledige artikel.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit bericht of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:


onze projecten uw succes

Verhogen van het veiligheidsbewustzijn

Het Waterschap Brabantse Delta wil in 2023 het veiligheidsniveau 4 hebben behaald. Om het gestelde doel te behalen had het Waterschap behoefte aan een strategisch adviseur veiligheid die regie voert over de taken van het team van Arbo- en veiligheidsprofessionals. Het terugdringen van het aantal onveilige situaties stond tijdens de uitvoering van dit project centraal. Daarnaast was het van belang dat het veiligheidsbewustzijn en veiligheid onderdeel worden van het dagelijks werken bij Waterschap Brabantse Delta.

 

Bekijk de case

onze mensen uw resultaat

Mentale en fysieke begeleiding

Wij bieden uw medewerkers persoonlijke begeleiding in de vorm van online coaching en richten ons daarbij op de vitaliteit en mentale en fysieke fitheid. Voor het ondersteunen van de mentale veerkracht hebben wij een team van HR-professionals klaar staan met kennis op het gebied van mentale gezondheid, beweging, voeding en verzuim. Onze professionals bieden uw medewerkers persoonlijk advies en coaching afgestemd op de specifieke situatie.

 

Meer informatie

Verhogen van het veiligheidsbewustzijn

Door milieucontroles dragen wij bij aan het in stand houden van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit. Daarnaast is de werkvoorraad binnen de Omgevingsdienst Ijmond verminderd door de inzet van onze expertise. 

 

Lees meer over dit project